Galerie foto Galerie video Carte de oaspeti SIPOCAGAL

Știri și evenimente

Anunț post vacant
27-02-2018

Anunț post vacant

Primaria COMUNA FILIPENI, judetul Bacau, avand in vedere prevederile art. 37, 38 si 39 din H.G.R. nr. 286/2011 privind aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si criteriilor de promovare in grade profesionale sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar, platit din fonduri publice, a decis, din motive obiective, ANULAREA Concursului pentru ocuparea functiei contractuale vacante de Administrator in cadrul Compartimentului Administrativ-Deservire din aparatul de specialitate al PRIMARULUI COMUNA FILIPENI

Înapoi

Chestionare

Cum apreciati actuala administratie ?

Foarte buna

Buna

Sub asteptari

Votează

Ziua Informării Preventive