Galerie foto Galerie video Carte de oaspeti SIPOCAGAL

Știri și evenimente

07-06-2019

Înfiinţare compatiment implementare proiecte cu finanțare externă nerambursabilă.

Primarul comunei Filipeni aduce la cunoștință publică proiectul de hotărâre privind înfiinţare compatiment implementare proiecte cu finanțare externă nerambursabilă.
Data până la care se pot depune sugestii, opinii, reclamații: 13.06.2019.
Sugestiile, opiniile și reclamațiile se pot depune la secretarul comunei Filipeni de luni până vineri între orele 08,00 - 15,00, la fax 0234/285678 sau pe adresa de e-mail: prfilipeni@yahoo.com

07-06-2019

Înfiinţarea compatimentului de asistenţă socială

Primarul comunei Filipeni  aduce la cunoștință publică proiectul de hotărâre privind înfiinţarea compatimentului  de asistenţă socială în contextul prevederilor art. 7 din Lege nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu completările ulterioare.

Data până la care se pot depune sugestii, opinii, reclamații: 13.06.2019.

Sugestiile, opiniile și reclamațiile se pot depune la secretarul comunei Filipeni de luni până vineri între orele 08,00 – 15,00, la fax 0234/285678 sau pe adresa de e-mail: prfilipeni@yahoo.com

 

11-02-2019

Anunț dezbatere publică

Luni, 11 februarie 2019, ora 14, la sediul UAT COMUNA FILIPENI, va avea loc dezbatere publica cu tema - Intocmire studiu de trafic pentru programul de transport persoane aferent perioadei 2019-2025.

11-12-2018

Dezbatere publică asupra Proiectului de hotarâre privind aprobarea planului anual de evoluție al taxei speciale de salubrizare actualizat pentru proiectul "Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău"

UAT COMUNA FILIPENI, județul Bacău, anunță publicul interesat asupra organizării unei dezbateri publice, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, asupra Proiectului de hotarâre privind aprobarea planului anual de evoluție al taxei speciale de salubrizare actualizat pentru proiectul "Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău".

26-10-2018

Centrul Multifuncțional pentru tineri în dificultate "Henri Coandă"

Centrul Multifuncţional pentru tineri în dificultate "Henri Coandă" asigură accesul tinerilor aflaţi în dificultate şi cu nevoi special, pe o perioadă determinată, la găzduire, îngrijire, educaţie şi pregătire în vederea integrării sau reintegrării familial şi socio-profesionale.

 

 

26-10-2018

Primăria Filipeni implementează un proiect în cadrul Programului Operațional Capital Uman

COMUNA FILIPENI implementează în parteneriat cu alte primării, un proiect în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 2 - îmbunătăţirea situaţiei tinerilor din categoria NEETs, prin programe de formare profesională - cursuri de calificare.

Înapoi

Chestionare

Cum apreciati actuala administratie ?

Foarte buna

Buna

Sub asteptari

Votează

Ziua Informării Preventive