Galerie foto Galerie video Carte de oaspeti SIPOCAGAL

Turism

 

 

Mănăstirea cu biserica din lemn din secolul al XVII-lea din satul Filipeni
Biserica din lemn cu hramul „Adormirea Maicii Domnului" (1801 sau 1815 cu pridvor din 1921) din satul Mărăşti

 

Biserica de lemn „Adormirea Maicii Domnului", construită în anul 1808 de către vornicul Manolache Sturza, nepotul domnitorului Ion Sturza. Restaurată în anii 1900 şi 1921. Ctitorie boierească, impresionează prin dimensiunile mari, înălţime şi prin prezenţa celor două turle. Planul este treflat, cu absidele laterale şi altarul rotunde. Acoperiş din şindrilă bătută în „coadă de rândunică". Iconostas cu sculptură în stil rococo. În pridvor au fost înscrise de localnici de-a lungul timpului întâmplări din viaţa satului, alcătuind un adevărat jurnal. Catapeteasmă de o deosebită valoare artistică. Cărţi de cult cu valoare de patrimoniu ("Penticostar"-1774, "Triod"-1811). În istoricul monumentului, preotul Iacşa Corneliu scria: "În clinchetul luminii şi al credinţei, corabia de scânduri de la Mărăşti vâsleşte-n istorie purtând pecetea geniului creator românesc spre nemurire."

Înapoi


Chestionare

Cum apreciati actuala administratie ?

Foarte buna

Buna

Sub asteptari

Votează

Ziua Informării Preventive