Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
30 / 2018 privind darea în folosință gratuită a unui apartament de serviciu care aparține domeniului public al comunei Filipeni, echipei de muncitori ce va efectua lucrarea „Construire poduri și podețe pe raza comunei Filipeni”, pentru perioada de execuție a lucrărilor 02-07-2018
29 / 2018 privind rectificarea bugetului local și modificarea Listei de investiții pe anul 2018 02-07-2018
28 / 2018 privind aprobarea devizului general actualizat la data de 11.04.2018 ca urmare a reorganizării contribuțiilor sociale și a scăderii impozitului pe venit a proiectului „Modernizare drumuri locale în satul Filipeni, Comuna Filipeni, jud. Bacău” 02-07-2018
27 / 2018 privind aprobarea Nomenclatorului stradal al comunei Filipeni, județul Bacău 15-06-2018
26 / 2018 privind rectificarea bugetului local și modificarea Listei de investiții pe anul 2018 15-06-2018
25 / 2018 privind aderarea comunei Filipeni, jud. Bacău la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Ungureni-Buhoci, Bacău ( A.D.I. Ungureni-Buhoci, Bacău) 15-06-2018
24 / 2018 privind completarea Strategiei de dezvoltare locală a comunei Filipeni, județul Bacău pentru perioada 2015-2020 15-06-2018
23 / 2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice Proiectului și a indicatorilor tehnico-economici ai Proiectului ” Construire ȘCOALĂ COORDONATOARE în sat Filipeni, jud. Bacău” 26-04-2018
22 / 2018 privind rectificarea bugetului local și modificarea Listei de investiții pe anul 2018 26-04-2018
21 / 2018 privind aprobarea deblocării garanției de bună execuție către SC CONSIZO GRUP SRL 23-03-2018
Înapoi

Chestionare

Cum apreciati actuala administratie ?

Foarte buna

Buna

Sub asteptari

Votează