Galerie foto Galerie video Carte de oaspeti SIPOCAGAL

Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
26 / 2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții pe anul 2019 08-05-2019
25 / 2019 privind aprobarea măsurilor necesare pentru interzicerea abandonării, aruncării sau funcționării necontrolate a deșeurilor, precum și aprobarea măsurilor și normelor pentru buna gospodărire, întreținere și curățenie în comuna Filipeni 08-05-2019
24 / 2019 privind aderarea U.A.T. - Comuna Filipeni la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gaze Bacău 08-05-2019
23 / 2019 privind aprobarea devizului general actualizat conform OUG nr.114/2018 privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiții „Construire Anexă Centrală Termică la Școala Mărăști”,satul Mărăști, Comuna Filipeni, județul Bacău 28-02-2019
22 / 2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați reprezentând noua valoare a investiției la proiectul „Construire Poduri și podețe pe raza comunei Filipeni, județul Bacău” 28-02-2019
21 / 2019 privind aprobarea Caietului de sarcini privind închirierea prin licitație publică cu strigare a suprafeței de 40,12 ha, din care suprafața de 16,98 ha cu categoria de folosință arabil și suprafața de 23,14 ha cu categoria de folosință pășune, teren proprietate privată a comunei Filipeni, situat în punctul „Runcu”, „Râpa adâncă” satul Filipeni, comuna Filipeni, județul Bacău 28-02-2019
20 / 2019 privind aprobarea Caietului de sarcini în vederea închirierii prin licitație publică cu strigare a unui spațiu cu destinație comercială, situat în sat Mărăști, comuna Filipeni, aparținând domeniului privat al comunei Filipeni 28-02-2019
19 / 2019 privind aprobarea rețelei școlare din unitatea administrativ-teritorială a comunei Filipeni, în anul școlar 2019-2020 28-02-2019
18 / 2019 privind îndreptarea erorii materiale strecurate în conținutul anexei nr.1 la HCL nr.15 din 16.02.2018 privind stabilirea indemnizațiilor demnitarilor și al salariilor de bază pentru anul 2018 pentru funcționarii publici și personalului contractual din cadrul aparatului propriu al Primarului comunei Filipeni, județul Bacău 28-02-2019
17 / 2019 privind aprobarea Listei de investiții pe anul 2019 și utilizarea excedentului rezultat la încheierea exercițiului anual 2018 28-02-2019
Înapoi

Chestionare

Cum apreciati actuala administratie ?

Foarte buna

Buna

Sub asteptari

Votează

Ziua Informării Preventive