Galerie foto Galerie video Carte de oaspeti SIPOCAGAL

Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
15 / 2019 la proiectul de hotărâre privind aprobarea împuternicirii d-nei Boboc Doinița Brîndușa, consilier în aparatul de specialitate al primarului comunei Filipeni pentru a vota în cadrul Adunării Generale a Asociaților „Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău” 31-01-2019
14 / 2019 privind acordarea unei subvenții din bugetul public local pentru finanțarea serviciului public de salubrizare 31-01-2019
13 / 2019 privind aprobarea Actului adițional nr.1 la contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în județul Bacău nr.1078/1087 din 16.04.2018 31-01-2019
12 / 2019 privind inițierea demersurilor de elaborare a Planului Urbanistic General și a Regulamentului Local de Urbanism, pentru comuna Filipeni, județul Bacău 28-01-2019
11 / 2019 privind aprobarea implementării proiectului „Achiziție buldoexcavator cu accesorii în vederea dotării Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al U.A.T. comuna Filipeni, județul Bacău” 28-01-2019
10 / 2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice a proiectului și a indicatorilor tehnico economici ai proiectului „Construire Școala coordonatoare în sat Filipeni, comuna Filipeni, județul Bacău” 28-01-2019
9 / 2019 privind acordarea unor ajutoare de urgență familiilor sau persoanelor care se află în situații de necesitate cauzate de calamități naturale, incendii, accidente, precum și pentru alte situații deosebite 09-01-2019
8 / 2019 privind stabilirea salariilor de bază și a altor drepturi pentru personalul plătit din fonduri publice din cadrul administrației publice locale a comunei Filipeni, județul Bacău și a indemnizației consilierilor locali din cadrul Consiliului Local Filipeni, începând cu data de 1 ianuarie 2019 09-01-2019
7 / 2019 privind aprobarea Programului anual de achiziții publice pentru anul 2018 09-01-2019
6 / 2019 privind aprobarea Listei de investiții pe anul 2019 și utilizarea excedentului rezultat la încheierea exercițiului anual 2018 09-01-2019
Înapoi

Chestionare

Cum apreciati actuala administratie ?

Foarte buna

Buna

Sub asteptari

Votează

Ziua Informării Preventive