Galerie foto Galerie video Carte de oaspeti SIPOCAGAL

Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
6 / 2019 privind aprobarea Listei de investiții pe anul 2019 și utilizarea excedentului rezultat la încheierea exercițiului anual 2018 09-01-2019
5 / 2019 privind acoperirea deficitului secțiunii de dezvoltare din excedentul anilor precedenți, pentru anul 2018 09-01-2019
4 / 2019 privind acordarea unei subvenții din bugetul public local pentru finanțarea serviciului public de salubrizare 09-01-2019
3 / 2019 privind aprobarea Actului adițional nr.3 la Contractul de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport deșeuri municipale în județul Bacău nr.180/2357 din 06.05.2015 și aprobarea tarifelor modificate ale operatorului S.C. Compania Romprest Service S.A. 09-01-2019
2 / 2019 pentru aprobarea Actului adițional nr.3 la Documentul de poziție privind modul de implementare a Proiectului „Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău” 09-01-2019
1 / 2019 privind aprobarea Planului anual de evoluție al taxei speciale de salubrizare actualizat pentru Proiectul „Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău” și a cuantumului taxei speciale de salubrizare pentru anul 2019 09-01-2019
63 / 2018 privind aprobarea și implementarea obiectivului de investiții „Modernizare infrastructură rutieră în comuna Filipeni, județul Bacău 17-12-2018
62 / 2018 privind aprobarea împuternicirii d-nei Dorica Tanța Lăcrămioara, viceprimar UAT Filipeni pentru a vota în cadrul Adunării Generale a Asociațiilor „Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău” 17-12-2018
61 / 2018 privind rectificarea bugetului local și modificarea Listei de investiții pe anul 2018 17-12-2018
60 / 2018 privind reorganizarea Structurii organizatorice a administrației publice locale a U.A.T.- Comuna Filipeni, Județul Bacău pentru anul 2019 10-12-2018
Înapoi

Chestionare

Cum apreciati actuala administratie ?

Foarte buna

Buna

Sub asteptari

Votează