Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
17 / 2018 privind adoptarea bugetului de venituri și cheltuieli și a Listei de investiții pe anul 2018 16-02-2018
16 / 2018 privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar la 31.12.2017 16-02-2018
15 / 2018 privind stabilirea indemnizațiilor demnitarilor și al salariilor de bază începând cu data de 01.01.2018 pentru funcționarii publici și personalului contractual din cadrul aparatului propriu al Primarului comunei Filipeni, jud. Bacău 16-02-2018
14 / 2018 privind însușirea Acordului de cooperare privind organizarea și exercitarea activitîții de audit public intern la nivelul Filialei Județene Bacău a ACoR 16-02-2018
13 / 2018 pentru modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local Filipeni nr.22/22.11.2010 privnd aprobarea Master Planului în sectorul de apă și și apă uzată din județul Bacău, cu modificările și completările ulterioare 16-02-2018
12 / 2018 pentru aprobarea cotizației anuale la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău - ADIB 16-02-2018
11 / 2018 privind aprobarea programului anual de achiziții publice pentru anul 2018 16-02-2018
10 / 2018 privind aprobarea înființării Serviciului de iluminat public al comunei Filipeni, a Studiului de oportunitate privind stabilirea formei de gestiune a serviciului de iluminat public, a Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului de iluminat public, a caietului de sarcini în vederea stabilirii condițiilor de desfășurare a Serviciului de iluminat public din comuna Filipeni 16-02-2018
9 / 2018 privind aprobarea planului de acțiuni privind Dezvoltarea Economică-Socială a comunei pentru anul 2018 16-02-2018
8 / 2018 privind modificarea și completarea HCL nr.46 din 12.05.2017 privind implementarea proiectului ” Construire anexa Centrală termică Școala Mărăști comuna Filipeni, jud. Bacău” 16-02-2018
Înapoi

Chestionare

Cum apreciati actuala administratie ?

Foarte buna

Buna

Sub asteptari

Votează