Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
21 / 2018 privind aprobarea deblocării garanției de bună execuție către SC CONSIZO GRUP SRL 23-03-2018
20 / 2018 privind modificarea Listei de investiții pe anul 2018 23-03-2018
19 / 2018 privind aprobarea excluderii din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău a orașului Comănești 23-03-2018
18 / 2018 privind aprobarea dezmembrării în două loturi a imobilului-teren aparținând domeniului public al comunei Filipeni cu număr cadastral 60932 23-03-2018
17 / 2018 privind adoptarea bugetului de venituri și cheltuieli și a Listei de investiții pe anul 2018 16-02-2018
16 / 2018 privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar la 31.12.2017 16-02-2018
15 / 2018 privind stabilirea indemnizațiilor demnitarilor și al salariilor de bază începând cu data de 01.01.2018 pentru funcționarii publici și personalului contractual din cadrul aparatului propriu al Primarului comunei Filipeni, jud. Bacău 16-02-2018
14 / 2018 privind însușirea Acordului de cooperare privind organizarea și exercitarea activitîții de audit public intern la nivelul Filialei Județene Bacău a ACoR 16-02-2018
13 / 2018 pentru modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local Filipeni nr.22/22.11.2010 privnd aprobarea Master Planului în sectorul de apă și și apă uzată din județul Bacău, cu modificările și completările ulterioare 16-02-2018
12 / 2018 pentru aprobarea cotizației anuale la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău - ADIB 16-02-2018
Înapoi

Chestionare

Cum apreciati actuala administratie ?

Foarte buna

Buna

Sub asteptari

Votează