Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
62 / 2018 privind aprobarea împuternicirii d-nei Dorica Tanța Lăcrămioara, viceprimar UAT Filipeni pentru a vota în cadrul Adunării Generale a Asociațiilor „Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău” 17-12-2018
61 / 2018 privind rectificarea bugetului local și modificarea Listei de investiții pe anul 2018 17-12-2018
60 / 2018 privind reorganizarea Structurii organizatorice a administrației publice locale a U.A.T.- Comuna Filipeni, Județul Bacău pentru anul 2019 10-12-2018
59 / 2018 privind aprobarea amenajamentului pastoral pentru pajiștile permanente din proprietatea privată a comunei Filipeni, județul Bacău 10-12-2018
58 / 2018 privind solicitarea Inspectoratului Școlar Județean emiterea Avizului Conform pentru aprobarea rețelei școlare din unitatea administrativ-teritorială a comunei Filipeni, în anul școlar 2019-2020 10-12-2018
57 / 2018 privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local ce vor fi efectuate anual de către persoanele beneficiare de ajutor social și de persoanele ce au de efectuat activități în folosul comunității 10-12-2018
56 / 2018 privind aprobarea modificării denumirii a două străzi din satele componente ale comunei Filipeni, județul Bacău 10-12-2018
55 / 2018 privind rectificarea bugetului local și modificarea Listei de investiții pe anul 2018 10-12-2018
54 / 2018 privind trecerea din proprietatea privată a comunei Filipeni în domeniul public a unor suprafețe de teren necesare implementării proiectului "Construire poduri și podețe pe raza comunei Filipeni, județul Bacău" 23-11-2018
53 / 2018 privind aprobarea chiriilor pentru anul 2019 23-11-2018
Înapoi

Chestionare

Cum apreciati actuala administratie ?

Foarte buna

Buna

Sub asteptari

Votează