Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
9 / 2019 privind acordarea unor ajutoare de urgență familiilor sau persoanelor care se află în situații de necesitate cauzate de calamități naturale, incendii, accidente, precum și pentru alte situații deosebite 09-01-2019
8 / 2019 privind stabilirea salariilor de bază și a altor drepturi pentru personalul plătit din fonduri publice din cadrul administrației publice locale a comunei Filipeni, județul Bacău și a indemnizației consilierilor locali din cadrul Consiliului Local Filipeni, începând cu data de 1 ianuarie 2019 09-01-2019
7 / 2019 privind aprobarea Programului anual de achiziții publice pentru anul 2018 09-01-2019
6 / 2019 privind aprobarea Listei de investiții pe anul 2019 și utilizarea excedentului rezultat la încheierea exercițiului anual 2018 09-01-2019
5 / 2019 privind acoperirea deficitului secțiunii de dezvoltare din excedentul anilor precedenți, pentru anul 2018 09-01-2019
4 / 2019 privind acordarea unei subvenții din bugetul public local pentru finanțarea serviciului public de salubrizare 09-01-2019
3 / 2019 privind aprobarea Actului adițional nr.3 la Contractul de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport deșeuri municipale în județul Bacău nr.180/2357 din 06.05.2015 și aprobarea tarifelor modificate ale operatorului S.C. Compania Romprest Service S.A. 09-01-2019
2 / 2019 pentru aprobarea Actului adițional nr.3 la Documentul de poziție privind modul de implementare a Proiectului „Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău” 09-01-2019
1 / 2019 privind aprobarea Planului anual de evoluție al taxei speciale de salubrizare actualizat pentru Proiectul „Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău” și a cuantumului taxei speciale de salubrizare pentru anul 2019 09-01-2019
63 / 2018 privind aprobarea și implementarea obiectivului de investiții „Modernizare infrastructură rutieră în comuna Filipeni, județul Bacău 17-12-2018
Înapoi

Chestionare

Cum apreciati actuala administratie ?

Foarte buna

Buna

Sub asteptari

Votează