Galerie foto Galerie video Carte de oaspeti SIPOCAGAL

Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
52 / 2019 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli și a Listei de investiții pe anul 2019 24-10-2019
51 / 2019 privind anularea accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 datorate bugetului local al Comunei Filipeni 24-10-2019
50 / 2019 privind mandatarea reprezentantului Comunei Filipeni în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău să voteze modificarea și completarea Comisiei de evaluare pentru derularea și finalizarea procedurii de licitație organizată în vederea atribuirii contractului de concesiune servicii ”Delegarea prin concesionare a serviciilor de colectare și transport deșeuri în municipiul Bacău și 22 comune limitrofe” 24-10-2019
49 / 2019 privind stabilirea stațiilor publice de îmbarcare/debarcare călători, aferente transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate, în comuna Filipeni, județul Bacău 24-10-2019
48 / 2019 privind aprobarea proiectului ”Reabilitare și extindere clădire privind înființare centru de zi pentru persoane vârstnice cu unitate de îngrijire la domiciliu”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, actualizare indicatori 24-10-2019
47 / 2019 privind validarea mandatului de Consilier în cadrul Consiliului Local Filipeni, județul Bacău, al d-lui Pușcuță Petrică, supleantul înscris pe listele Partidului Național Liberal și căruia partidul îi confirmă apartenența politică 24-10-2019
46 / 2019 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli și a Listei de investiții pe anul 2019 27-09-2019
45 / 2019 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local in Consiliul de admnistratie al Scolii Gimnaziale Filipeni 27-09-2019
44 / 2019 privind aprobarea continuării cursurilor si activitatilor extrascolare de dezvoltare personală și profesională in „Educatie muzicală și dansuri populare" 27-09-2019
43 / 2019 privind numirea reprezentantilor comunei Filipeni, judetul Bacau in Asociatia de Dezvoltare lntercomunitara Ungureni-Buhoci, Bacau, ( A.D.I. Ungureni­ Buhoci, Bacau ), identificata cu cod fiscal 24125028, nr. inscrierii in registrul special: 27/A/04.06.2008 partea A-ASOCIATII, SECTIUNEA I 27-09-2019
Înapoi

Chestionare

Cum apreciati actuala administratie ?

Foarte buna

Buna

Sub asteptari

Votează

Ziua Informării Preventive