Proiecte de investiţii

Construire sediu primărie Filipeni
Construire bază sportivă multifuncțională Filipeni
Construire cămin cultural Filipeni
Înființare sistem public centralizat de alimentare cu apă și canalizare
Modernizare școală Filipeni
Modernizare grădiniță Filipeni
Modernizare drumuri Filipeni, Brad, Balaia
Construire grădiniță Valea Boțului
În așteptare:
Modernizarea drumului județean 241B din administrarea consiliului județean Bacău

 

 

 

 

 

 

Înapoi