Proiecte de investiţii

 


1.  Modernizare drumuri locale in Sat Filipeni, Comuna Filipeni, Judeţul Bacău. Valoarea proiectului este de 3880897 lei. Proiectul a fost aprobat în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală.
2.  Construire sediu primarie. Valoarea proiectului este de 37000000 lei.
3.  Realizare Şcoala Coordonatoare in Sat Filipeni, Comuna Filipeni, Judeţul Bacău nou. Valoarea proiectului este de 4153069 lei. Proiectul va fi depus prin Programul Operațional Regional.
4.  Realizare Gradiniţa şi Şcoala Primară Sat Brad, Comuna Filipeni, Judeţul Bacău. Valoarea proiectului este de 400000 lei. Proiectul va fi depus prin Programul Național de Dezvoltare Locală.
5.  Modernizare infrastructură rutieră în comuna Filipeni, Judeţul Bacău. Proiectul va fi depus prin Programul Național de Dezvoltare Locală.
6.  Construire școală generală sat Valea Boțului, comuna Filipeni, jud. Bacău. Valoarea proiectului este de 1,393,616 lei. Proiectul va fi depus prin Programul Național de Dezvoltare Locală.
7.  Construire poduri și podețe pe raza comunei Filipeni, județul Bacău. Valoarea proiectului este de 5,615,021 lei. Proiectul va fi depus prin Programul Național de Dezvoltare Locală.
8.  Reabilitare, modernizare, extindere și dotare dispensar uman în comuna Filipeni, jud. Bacău. Valoarea proiectului este de 778,528 lei. Proiectul va fi depus prin Programul Național de Dezvoltare Locală.
9.   Modernizare DJ 241B, Pădureni-Godovana, km 2+370-17+800, județul Bacău. Valoarea proiectului este de 33,472,529 lei. Proiectul a fost aprobat în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală.
10.   Infiinţare Centru de zi pentru persoane vârstinice cu unitate de îngrijire la domiciliu. Valoarea proiectului este de 1440043 lei. Proiectul va fi depus prin Programul Operațional Regional.
11.  Construirea unei platforme comunale de depozitare şi gospodărire a gunoiului de grajd, comuna Filipeni, Judeţul Bacău. Proiectul va fi depus la Ministerul Apelor şi Pădurilor.
12.   Amenajare teren sport, Reabilitare acoperis scoala, amenajare curte scolara si dotare".
13.   Amenajare locuri de joaca ptr copii ,comuna Filipeni.
14.   Amenajare surse de apa potabile.

 

Înapoi