Cadrul fizico-geografic

Comuna se află în nord-estul județului, în Colinele Tutovei din podișul Bârladului și cuprinde bazinul hidrografic al râului Dunavăț (un afluent al Berheciului). Este traversată de șoseaua județeană DJ241B care o leagă spre sud de Oncești și spre nord de Secuieni

Înapoi