Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
26 / 2018 privind rectificarea bugetului local și modificarea Listei de investiții pe anul 2018 15-06-2018
25 / 2018 privind aderarea comunei Filipeni, jud. Bacău la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Ungureni-Buhoci, Bacău ( A.D.I. Ungureni-Buhoci, Bacău) 15-06-2018
24 / 2018 privind completarea Strategiei de dezvoltare locală a comunei Filipeni, județul Bacău pentru perioada 2015-2020 15-06-2018
23 / 2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice Proiectului și a indicatorilor tehnico-economici ai Proiectului ” Construire ȘCOALĂ COORDONATOARE în sat Filipeni, jud. Bacău” 26-04-2018
22 / 2018 privind rectificarea bugetului local și modificarea Listei de investiții pe anul 2018 26-04-2018
21 / 2018 privind aprobarea deblocării garanției de bună execuție către SC CONSIZO GRUP SRL 23-03-2018
20 / 2018 privind modificarea Listei de investiții pe anul 2018 23-03-2018
19 / 2018 privind aprobarea excluderii din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău a orașului Comănești 23-03-2018
18 / 2018 privind aprobarea dezmembrării în două loturi a imobilului-teren aparținând domeniului public al comunei Filipeni cu număr cadastral 60932 23-03-2018
17 / 2018 privind adoptarea bugetului de venituri și cheltuieli și a Listei de investiții pe anul 2018 16-02-2018
Înapoi

Chestionare

Cum apreciati actuala administratie ?

Foarte buna

Buna

Sub asteptari

Votează