Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
9 / 2015 Privind inregistrarea vehiculelor pentru care nu exista obligativitatea inmatricularii 2015-02-04
8 / 2015 Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 2015-02-04
7 / 2015 Privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar la 31.12.2014 2015-02-04
5 / 2015 Cu privire la completarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului privat al comunei Filipeni, Judetul Bacau cu un bun imobil-teren 2015-01-22
4 / 2015 Privind aprobarea inchirierii unui spatiu cu destinatia de birou ce apartine domeniului public al comunei Filipeni si stabilirea chiriei pentru anul 2015 2015-01-22
3 / 2015 Pentru modificarea HCL nr 18 din 30.07.2010 privind aprobarea Master Planului privind extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Bacau 2015-01-22
2 / 2015 Privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor de intarziere si a penalitatilor aferente obligatiilor bugetare constand in impozite si taxe locale aplicabile in anul fiscal 2015 2015-01-22
1 / 2015 Privind acoperirea deficitului sectiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local 2015-01-22
33 / 2014 Privind aprobarea retelei scolare din UAT Filipeni, in anul scolar 2015-2016 2014-12-10
32 / 2014 Privind aprobarea chiriilor pentru anul 2015 2014-12-10
31 / 2014 Cu privire la stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2015 2014-12-10
30 / 2014 Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli 2014-12-10
28 / 2014 Privind aprobarea asigurarii cofinantarii de la bugetul local pentru obiectivul "Modernizare drumuri locale in satul Filipeni, Comuna Filipeni, Judedul Bacau" 2014-11-18
27 / 2014 Privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul "Modernizare drumuri locale satul Filipeni, Comuna Filipeni, Judetul Bacau" 2014-11-18
26 / 2014 Privind rectificarea bugetului local la data de 18.11.2014 2014-11-18
Înapoi