Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
3 / 2019 privind aprobarea Actului adițional nr.3 la Contractul de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport deșeuri municipale în județul Bacău nr.180/2357 din 06.05.2015 și aprobarea tarifelor modificate ale operatorului S.C. Compania Romprest Service S.A. 09-01-2019
2 / 2019 pentru aprobarea Actului adițional nr.3 la Documentul de poziție privind modul de implementare a Proiectului „Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău” 09-01-2019
1 / 2019 privind aprobarea Planului anual de evoluție al taxei speciale de salubrizare actualizat pentru Proiectul „Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău” și a cuantumului taxei speciale de salubrizare pentru anul 2019 09-01-2019
63 / 2018 privind aprobarea și implementarea obiectivului de investiții „Modernizare infrastructură rutieră în comuna Filipeni, județul Bacău 17-12-2018
62 / 2018 privind aprobarea împuternicirii d-nei Dorica Tanța Lăcrămioara, viceprimar UAT Filipeni pentru a vota în cadrul Adunării Generale a Asociațiilor „Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău” 17-12-2018
61 / 2018 privind rectificarea bugetului local și modificarea Listei de investiții pe anul 2018 17-12-2018
60 / 2018 privind reorganizarea Structurii organizatorice a administrației publice locale a U.A.T.- Comuna Filipeni, Județul Bacău pentru anul 2019 10-12-2018
59 / 2018 privind aprobarea amenajamentului pastoral pentru pajiștile permanente din proprietatea privată a comunei Filipeni, județul Bacău 10-12-2018
58 / 2018 privind solicitarea Inspectoratului Școlar Județean emiterea Avizului Conform pentru aprobarea rețelei școlare din unitatea administrativ-teritorială a comunei Filipeni, în anul școlar 2019-2020 10-12-2018
57 / 2018 privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local ce vor fi efectuate anual de către persoanele beneficiare de ajutor social și de persoanele ce au de efectuat activități în folosul comunității 10-12-2018
Înapoi

Chestionare

Cum apreciati actuala administratie ?

Foarte buna

Buna

Sub asteptari

Votează