Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
30 / 2016 Privind aprobarea continuarii cursurilor si activitatilor extrascolare de dezvoltare personala si profesionala in "Educatie muzicala si dansuri populare" 2016-08-02
29 / 2016 Pentru stabilirea locurilor de amplasare a statiilor publice cu dotarile existente pentru imbarcarea si debarcarea persoanelor transportate prin serviciile de transport prin curse regulate judetene 2016-08-02
28 / 2016 Privind aprobarea scoaterii din functiune si casarea autoturismelor, predarea lor catre un operator economic autorizat pentru colectarea si scoaterea lor din functiune ca mijloace fixe din UAT comuna Filipeni 2016-08-02
27 / 2016 Privind aprobarea amenajarii a 6 surse de apa potabila de pe raza comunei Filipeni 2016-08-02
26 / 2016 Privind aprobarea inchirierii unui apartament de serviciu care apartine domeniului public al comunei Filipeni 2016-08-02
25 / 2016 Privind instrumentarea proiectului "Construire Grup Sanitar" la atelier Scoala Generala din satul Marasti, comuna Filipeni, judetul Bacau 2016-08-02
24 / 2016 Privind aprobarea modificarii chiriei la SC POP MED SRL pentru spatiul in care functioneaza cabunetul medical situat in Comuna Filipeni 2016-08-02
23 / 2016 Privind aprobarea modificarii chiriei la SC CELAS FARM SRL pentru spatiul in care functioneaza cabinetul medical situat in Comuna Filipeni 2016-08-02
22 / 2016 Pentru desemnarea reprezentantului UAT comuna Filipeni in Adunarea Generala a Asociatiilor ADIB Bacau 2016-08-02
21 / 2016 Pentru stabilirea normativului de consum a carburantului pentru desfasurarea activitatilor curente ale Unitatii Administrativ-teritoriale ale Comunei Filipeni 2016-08-02
20 / 2016 Privind desemnarea a 2 reprezentanti ai Consiliului local in Consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale Filipeni 2016-08-02
19 / 2016 Privind rectificarea bugetului local si modificarea Listei de investitii pe anul 2016 2016-08-02
18 / 2016 privind acordarea contului de incheiere a exercitiului bugetar la 30.06.2016 2016-08-02
5 / 2016 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Filipeni, județul Bacău 2016-06-29
4 / 2016 privind alegerea președintelui de ședință 2016-06-29
Înapoi