Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
40 / 2018 privind aprobarea scoaterii din funcțiune în vederea valorificării autovehiculului cu nr de înmatriculare BC-17-PRF ce aparține domeniului privat al comunei Filipeni, județul Bacău 24-09-2018
39 / 2018 privind aprobarea scoaterii din funcțiune, casarea și demolarea stației din sat Fruntești, comuna Filipeni, județul Bacău 24-09-2018
38 / 2018 privind aprobarea executării lucrărilor de reparații a gardului ce împrejmuiește Școala Gimnazială Filipeni și a gardului ce împrejmuiește Școala Primară Mărăști 24-09-2018
37 / 2018 privind aprobarea executării lucrărilor de reconstruire a acoperișului la blocul nr 2, sat Filipeni, care aparține domeniului privat al comunei 24-09-2018
36 / 2018 privind aprobarea continuării cursurilor și activităților extrașcolare de dezvoltare personală și profesională în "Educația muzicală și dansuri populare" 24-09-2018
35 / 2018 privind stabilirea zonelor pentru desfășurarea activității de comercializarea a produselor și serviciilor pe raza comunei Filipeni 24-09-2018
34 / 2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Construire poduri și podețe pe raza comunei Filipeni, județul Bacău" 24-09-2018
33 / 2018 privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar la 30.06.2018 24-09-2018
32 / 2018 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli și a Listei de investiții pe anul 2018 24-09-2018
31 / 2018 privind aprobarea Caietului de sarcini în vederea încheierii prin licitație publică cu strigare a spațiilor comerciale existente în propietatea privată a comunei Filipeni, județul Bacău 02-07-2018
Înapoi

Chestionare

Cum apreciati actuala administratie ?

Foarte buna

Buna

Sub asteptari

Votează