Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
11 / 2018 privind aprobarea programului anual de achiziții publice pentru anul 2018 16-02-2018
10 / 2018 privind aprobarea înființării Serviciului de iluminat public al comunei Filipeni, a Studiului de oportunitate privind stabilirea formei de gestiune a serviciului de iluminat public, a Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului de iluminat public, a caietului de sarcini în vederea stabilirii condițiilor de desfășurare a Serviciului de iluminat public din comuna Filipeni 16-02-2018
9 / 2018 privind aprobarea planului de acțiuni privind Dezvoltarea Economică-Socială a comunei pentru anul 2018 16-02-2018
8 / 2018 privind modificarea și completarea HCL nr.46 din 12.05.2017 privind implementarea proiectului ” Construire anexa Centrală termică Școala Mărăști comuna Filipeni, jud. Bacău” 16-02-2018
7 / 2018 pentru aprobarea cotizației anuale la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău - ADIS pentru anul 2018 04-01-2018
6 / 2018 privind aprobarea atribuirii și încheierii contractului de Delegare prin concesionare a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în județul Bacău 04-01-2018
5 / 2018 privind aprobarea procedurii de conciliere între UAT Comuna Filipeni și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău 04-01-2018
4 / 2018 pentru aprobarea excluderii din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău a orașului Dărmănești 04-01-2018
3 / 2018 privind aprobarea Planului de școlarizare din unitatea administrativ-teritorială a comunei Filipeni, în anul școlar 2018-2019 04-01-2018
2 / 2018 privind aprobarea rețelei școlare din unitatea administrativ-teritorială a comunei FIlipeni, în anul școlar 2018-2019 04-01-2018
Înapoi

Chestionare

Cum apreciati actuala administratie ?

Foarte buna

Buna

Sub asteptari

Votează