Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
50 / 2018 privind aprobarea Documentației tehnice pentru autorizarea lucrărilor de desființare 3 poduri și 2 podețe situate pe raza comunei Filipeni, județul Bacău 17-10-2018
49 / 2018 privind trecerea din domeniul public al comunei în domeniul privat a 3 poduri și 2 podețe situate pe raza comunei Filipeni, județul Bacău 17-10-2018
48 / 2018 privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea numărului utilizatorilor serviciului public de salubrizare în vederea calculării taxei speciale de salubrizare 17-10-2018
47 / 2018 privind scutirea de la plata serviciilor de salubrizare a unor persoane defavorizate 17-10-2018
46 / 2018 privind rectificarea bugetului local și modificarea Listei de investiții pe anul 2018 17-10-2018
45 / 2018 privind desemnarea a unui reprezentant al Consiliului local în Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale Filipeni 24-09-2018
44 / 2018 privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al comunei Filipeni, pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România 24-09-2018
43 / 2018 privind obligarea dotării atelajelor cu tracțiune animală cu mecanism de frânare de mână, pentru circulația pe drumurile publice de pe raza comunei Filipeni 24-09-2018
42 / 2018 privind stabilirea și amenajarea a două puncte de așteptare pentru elevi 24-09-2018
41 / 2018 privind aprobarea amenajării a 2 surse de apă potabilă, respectiv la blocul nr 2, sat Filipeni, comuna Filipeni ce aparține domeniului privat al comunei și la dispensarul uman ce aparține domeniului public al comunei Filipeni 24-09-2018
Înapoi

Chestionare

Cum apreciati actuala administratie ?

Foarte buna

Buna

Sub asteptari

Votează