Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
20 / 2016 Privind desemnarea a 2 reprezentanti ai Consiliului local in Consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale Filipeni 2016-08-02
19 / 2016 Privind rectificarea bugetului local si modificarea Listei de investitii pe anul 2016 2016-08-02
18 / 2016 privind acordarea contului de incheiere a exercitiului bugetar la 30.06.2016 2016-08-02
5 / 2016 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Filipeni, județul Bacău 2016-06-29
4 / 2016 privind alegerea președintelui de ședință 2016-06-29
3 / 2016 privind constituirea Consiliului Local Filipeni, jud. Bacău 2016-06-29
2 / 2016 privind validarea mandatelor consilierilor locali ai Consiliului Local Filipeni, jud. Bacău 2016-06-29
1 / 2016 privind alegerea Comisiei de validare 2016-06-29
9 / 2016 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli precum si modificarea Listei de investitii 2016-04-21
8 / 2016 privind aprobarea cotizatiei anuale la patrimoniul "Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Bacau" 2016-03-29
6 / 2016 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli precum si modificarea Listei de investitii 2016-03-29
5 / 2016 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a Listei de Investitii pentru anul 2016 a Consiliului Local Filipeni 2016-02-01
4 / 2016 privind aprobarea cotizatiei anuale la patrimoniul "Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru salubrizare Bacau" 2016-01-27
3 / 2016 privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar la 31.12.2015 2016-01-27
2 / 2016 privind organizarea retelei scolare din unitatea administrativ teritoriala a comunei Filipeni pentru anul scolar 2016-2017 2016-01-27
Înapoi