Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
26 / 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati reprezentand valoarea incvestitiei la proiectul "Construire poduri si podete pe raza comunei Filipeni, judetul Bacau" 2017-03-10
25 / 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati reprezentand valoarea incvestitiei la proiectul "Modernizare Infrastructura Rutiera in comuna Filipeni, judetul Bacau" 2017-03-10
24 / 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati reprezentand valoarea incvestitiei la proiectul "Reabilitare, Modernizare, Extindere si Dotare Dispensar Uman in comuna Filipeni, judetul Bacau" 2017-03-10
23 / 2017 privind trecerea din proprietatea privata a comunei Filipeni in proprietatea publica a comunei Filipeni, a imobilului constructie si teren fost sediu CAP, situat in satul Filipeni, comuna Filipeni, judetul Bacau 2017-03-10
9 / 2017 privind asumarea inventarierii la data de 31.12.2016 si aprobarea acsarii mijloacelor fixe aflate in inventarul UAT comunei Filipeni 2017-01-27
8 / 2017 privind aprobarea retelei scolare din unitatea administrativ-teritoriala a comunei Filipeni, pentru anul scolar 2017-2018 2017-01-27
7 / 2017 privind aprobarea cotizatiei anuale la Asoiatia Comunelor din Romania - ACoR, Filiala Judeteana Bacau 2017-01-27
6 / 2017 privind revocarea Hotararii Consiliului Local al comunei Filipeni nr. 35 din 02.09.2016 de spobare a demolarii si casarii scolii Slobozia. 2017-01-27
5 / 2017 Privind insusirea acordului de cooperare prvind organizarea si exercitarea si exercitarea activitatii de audit public intern 2017-01-27
4 / 2017 Privind primirea municipiului Onesti in calitate de membru la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Bacau - ADIB si modificarea Actului Constitutiv si a Statutuluyi acesteia 2017-01-27
3 / 2017 Privind aprobarea cotizatiei anuale la patrimoniul "Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau" pentru anul 2017 2017-01-27
2 / 2017 Privind aprobarea Listei de investitii pe anul 2017 si utilizarea excedentului rezultat la incheierea exercitiului anual 2017-01-27
1 / 2017 Privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local - sursa A, a deficitului sectiunii de dezvoltare 2017-01-27
35 / 2016 Privind aprobarea demolarii si casarii Scolii Slobozia 2016-09-02
34 / 2016 Privind aprobarea modificarii chiriei la SC ZARA SANMED pentru spatiul in care functioneaza cabinetul medical situat in comuna Filipeni 2016-09-02
Înapoi