Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
75 / 2017 Hotărârile aferente lunii septembrie 2017 (nr. 75- nr. 79) 2017-09-29
67 / 2017 Hotărârile aferente lunii august 2017 (nr. 67- nr. 74) 2017-08-09
55 / 2017 Hotărârile aferente lunii iulie 2017 (nr. 55- nr. 62) 2017-07-17
49 / 2017 Hotărârile aferente lunii iunie 2017 (nr. 49- nr. 54) 2017-06-02
42 / 2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului local al comunei Filipeni, judetul Bacau 2017-05-12
41 / 2017 privind aprobarea Statutului comunei Filipeni, judetul Bacau 2017-05-12
40 / 2017 privind aderarea comunei Filipeni la Asociatia Comunelor din Romania 2017-05-12
39 / 2017 privind inchirierea prin licitatie publica cu strigare a unui spatiu cu destinatie de locuinta de serviciu din domeniul public al comunei Filipeni, judetul Bacau 2017-05-12
38 / 2017 privind anularea contractului de inchiriere inregistrat sub nr. 2586 din 12.08.2016, incheiat cu Asociatia Favor, ca urmare a neindeplinirii procedurii de inchiriere prin licitatie publica 2017-05-12
33 / 2017 privind aprobarea Listei de investitii pe anul 2017 si utilizarea excedentului rezultat la incheierea exercitiului anual 2016 2017-03-10
32 / 2017 privind modificarea si completarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Filipeni, judetul Bacau 2017-03-10
30 / 2017 privind aprobarea unui "Acord de Parteneriat" intre Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna filipeni, Consiliul Judetean Bacau - Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectie a Copilului Bacau 2017-03-10
29 / 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati reprezentand noua valoare a investitiei la proiectul "Infiintare Centru de zi pentru persoane varstnice - unitate ingrijire la domiciliu, comuna Filipeni, judetul Bacau" 2017-03-10
28 / 2017 privind aprobarea cheltuielilor eligibile si neeligibile aferente investitiei "Reabilitarea si modernizarea sistemului de iluminat public in comuna Filipeni, judetul Bacau" 2017-03-10
27 / 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati reprezentand noua valoare a investitiei la proiectul "Construire scoala generala Sat Valea-Botului comunei Filipeni, judetul Bacau" 2017-03-10
Înapoi