Dispoziții ale primarului

Număr Titlu Data
130 / 2016 privind convocarea Consiliului Local in sedinta ordinara 2016-07-27
123 / 2016 privind stabilirea drepturilor salariale de care beneficiază asistenții personali începând cu data de 01.05.2016, ca urmare a majorării prevăzute de Hotărârea nr.1017/2015 privind stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată. 2016-07-01
125 / 2016 privind rectificarea bugetului local pe anul 2016 2016-07-01
124 / 2016 privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară 2016-06-30
102 / 2016 privind rectificarea bugetului local pe anul 2016 2016-04-20
19 / 2016 Privind reluarea dreptului la ajutorul social (VMG) dnei Vizitiu Lenuta, cu domiciliul in Filipeni, str Marasti, localitatea Filipeni 2016-01-18
20 / 2016 Privind reluarea dreptului la ajutorul social (VMG) dnei Mititelu Marinela, cu domiciliul in Filipeni, str Marasti, localitatea Filipeni 2016-01-18
21 / 2016 Privind racordarea dreptului la ajutorul social (VMG) dnei Calin Gabi-Iulia, cu domiciliul in Filipeni, str Brad, localitatea Filipeni 2016-01-18
22 / 2016 Privind incetarea indemnizatiei lunare acordate numitei Romedea Virginia, persoana cu handicap grav, domiciliat in comuna Filipeni, in baza Legii nr. 448/2006, republicata 2016-01-18
23 / 2016 Privind incetarea contractului de munca al d-nei Rebegea Aurelia din functia de asistent personal al persoanei cu handicap grav Oprisan Aurel, incepand cu data de 01.01.2016 2016-01-18
24 / 2016 Privind incetarea contractului de munca al d-lui Calinescu Mihai- asistent personal 2016-01-18
2 / 2016 Privind majorarea cu 10% a salariului de baza brut de care beneficiaza d-nul Dornescu Ioan- referent superior Compartimentul Financiar , Contabilitate 2016-01-15
1 / 2016 Privind majorarea cu 10% a salariului de baza brut de care beneficiaza d-nul Dornescu Eugenia - consilier superior Compartimentul Financiar, Contabilitate 2016-01-15
4 / 2016 Privind majorarea cu 10% a salariului de baza brut de care beneficiaza d-na Andronache Daniela - consilier principal Compartimentul Cadastru-Agricol 2016-01-15
5 / 2016 Privind majorarea cu 10% a salariului de baza brut de care beneficiaza d-na Boboc Doinita Brindusa - referent superior Compartimentul Situatii de urgenta 2016-01-15
Înapoi